போண்டா மணிக்கு உறுதியளித்த அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன்: கலங்க வைக்கும் காட்சி!

சிகிச்சை பெற்றுவரும் திரைப்பட நடிகர் போண்டா மணியை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் நேரில் சென்று இன்று நலம் விசாரித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்