இயக்குநர் ராமின் அடுத்த படம்: தலைப்பு என்ன?

இயக்குநர் ராம் இயக்கிவரும் அடுத்த படத்தின் தலைப்பு எப்போது வெளியிடப்படும் என்ற அறிவிப்பைப் படக்குழு என்று அறிவித்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்