சென்னையில் 30,000 மரக்கன்றுகள்: மாநகராட்சி திட்டம்!

30,000 மரக்கன்றுகள் மற்றும் செடிகளை பூங்கா மற்றும் சாலை மையத்தடுப்புகளில் நட சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்