100 மில்லியன் ஸ்ட்ரீமிங் கிளப்பில் தமிழ் வெப் சீரிஸ்கள்!

தமிழ் சார்ந்த படைப்புகளை ஜீ 5 தளத்தில் பார்க்கும் பார்வையாளனின் நேரமானது 23% அதிகரித்துள்ளது. இதில் தமிழ் படைப்புகளான ‘அயலி’ ‘விலங்கு’ ‘பேப்பர் ராக்கெட்’ ‘வலிமை’ உள்ளிட்ட படைப்புகளின் பங்கு அதிகம். குறிப்பாக அயலி மற்றும் விலங்கு ஆகிய படைப்புகள் 100 மில்லியன் ஸ்ட்ரீமிங் கிளப்பில் நுழைந்து இருக்கிறது. இது எங்களுக்கு ஊக்கமளிக்கிறது” என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்