மோசமான ஓட்டுநர்களை கொண்ட நாடுகள் பட்டியலில் இடம்பிடித்த இந்தியா

உலகிலேயே மோசமான ஓட்டுநர்களைக் கொண்ட நாடுகளில் இந்தியா 4 வது இடத்தில் உள்ளதாக ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்