”இந்தியாவின் ஒரு மாநிலமாக இலங்கை மாறும்!” : இலங்கை எம்.பி

ஒருவேளை இது நடந்தால், இலங்கை இந்தியாவின் மாநிலமாக மாறக்கூடிய சூழ்நிலை தானாகவே உருவாகிவிடும் என்று இலங்கை எம்.பி. விமல் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்