”தென் தமிழகத்தில் சம்பவம் இருக்கு”: எச்சரிக்கும் வெதர்மேன்!

அடுத்த ஒருவாரத்திற்கு தமிழகத்தில் மழையின் எங்கு, எப்படி இருக்கும் என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

அடுத்த கனமழை: தேதி சொன்ன வெதர்மேன்!

அடுத்த குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை தமிழக கடற்கரையை நோக்கி எப்போது வரும் என்று தமிழ்நாடு வெதர்மேன் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்