ஒரே இரவு மழை: நீரில் மூழ்கிய பிரதமர் திறந்துவைத்த எக்ஸ்பிரஸ் சாலை!

நாங்கள் வடிகால்களுக்கு இடத்தை விட்டுதான் சாலை அமைத்தோம். ஆனால் கிராமவாசிகள் வடிகால்களில் சேற்றை கொட்டியதால் வெள்ளம் ஏற்பட்டது. அதை சுத்தம் செய்தி சாலை வழக்கம் போல் திறக்கப்படும்

தொடர்ந்து படியுங்கள்