டிஜிட்டல் திண்ணை: வெறுங்’கை’ வேட்பாளர்கள்… வெறுப்பில் அமைச்சர்கள்… ஸ்டாலின் உத்தரவு!

வேட்பாளர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை ஆரம்ப செலவுகளுக்கான கோடிகள் கூட செலவழிக்க விருப்பம் இல்லாமல் அவர்கள் சீட் கேட்டுப் பெற்றிருக்கிறார்கள். எப்படியும் திமுக செலவு செய்யும் என்றுதான் அவர்கள் இவ்வாறு இருக்கிறார்கள்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்