சிறுத்தைகள் Vs பாமக: பதற்றத்தில் கடலூர்- மெத்தனத்தில் மாவட்ட நிர்வாகம்!

கடலூர் மாவட்டத்தில்   கொடியேற்றுவது சம்பந்தமாக பாமக, விடுதலை சிறுத்தைகளுக்கு  இடையே ஏற்பட்ட மோதல் சாதிப் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தும் அளவுக்கு தீவிரமாகியிருக்கிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்