எழுத்தாளர்களே தயவு செய்து சினிமாவுக்கு வாருங்கள்: இயக்குநர் வசந்தபாலன் கோரிக்கை!

தமிழ் சினிமா இயக்குநர் வசந்தபாலன் எழுத்தாளர்களே தயவு செய்து சினிமாவுக்கு வாருங்கள் என்று கோரிக்கை வைத்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்