“தமிழர்களே விழித்துக் கொள்ளுங்கள்” – இந்தி திணிப்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் வைரமுத்து பேச்சு!

மத்திய அரசுப் பணிகளில் இந்தி தெரியாதவர்கள் இடம் பெற முடியாது என்ற நிலையை திணிக்கப் பார்க்கிறார்கள் – வைரமுத்து

தொடர்ந்து படியுங்கள்