கிச்சன் கீர்த்தனா : வல்லாரை தொக்கு

ஞாபகசக்தி குறைவாக இருப்பவர்களுக்கும், நரம்பு சார்ந்த பிரச்சினைகள் இருப்பவர்களுக்கும் வல்லாரை மிக நல்லது. தேர்வுக்காலத்தில், பள்ளிக் குழந்தைகளுக்கான சிறந்த உணவாக இந்த வல்லாரை தொக்கைச் செய்துகொடுக்கலாம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்