செஸ் ஒலிம்பியாட் : அக்கா-தம்பி வைஷாலி, பிரக்ஞானந்தா வெற்றி!

தமிழக வீரர் பிரக்யானந்தா சுவிட்சர்லாந்தை சார்ந்த யானிக்கை வென்றார். அதேபோல தமிழக வீராங்கனை வைஷாலி இங்கிலாந்து வீராங்கனையை வீழ்த்தினார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்