“வடக்குப்பட்டி ராமசாமி”: சந்தானத்தின் அடுத்த புராஜெக்ட்

நடிகர் சந்தானம் நடிக்கும் அடுத்த படத்திற்கு வடக்குப்பட்டி ராமசாமி என்று பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்