சுனாமி நினைவு தினம்: மக்கள் அஞ்சலி!

லட்சக்கணக்கான மக்களின் உயிர்களை பலி வாங்கிய சுனாமி ஆழி பேரலை ஏற்பட்ட 18-ஆம் ஆண்டின் நினைவு தினம் இன்று (டிசம்பர் 26) தமிழகம் முழுவதும் அனுசரிக்கப்படுகிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்