சூடான்: தமிழர்களை மீட்க கட்டுப்பாட்டு அறை திறப்பு!

சூடானில் சிக்கியுள்ள தமிழர்களை மீட்க டெல்லி தமிழ்நாடு இல்லத்தில் கட்டுப்பாட்டு அறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்