வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் விண்ணப்பிக்க அவகாசம் நீட்டிப்பு!

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகத்தில் டிப்ளமோ படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்க  ஜூலை 1ஆம் தேதி வரை அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்