அருணாசலப் பிரதேசத்தின் 11 இடங்களுக்கு புதிய பெயரை வெளியிட்ட சீனா!

அருணாசலப் பிரதேசத்தில் இந்தியா ஜி20 மாநாட்டின் கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாத சீனா, கூட்டம் நடத்தப்பட்ட ஒரு வாரத்துக்குப் பிறகு புதிய வரைபடத்தை வெளியிட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்