‘வாரிசு’ சாதனையை முறியடித்த ’துணிவு’!

இது தயாரிப்பாளர்களின் சமூக வலைதளத்தின் பதிவுகளை அடிப்படையாக கொண்டது. ஏனென்றால் நடிகர் விஜய் போன்று அஜித்குமார் சமூக வலைதளத்தில் இல்லை என்பதால் இரண்டு முன்னணி நடிகர்களின் சமூகவலைதளத்தில் அவர்களின் சாதனைகளை ஒப்பீடு செய்ய முடியாது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்