கள ஆய்வில் முதல்வர்: இன்று மதுரை பயணம்!

கள ஆய்வு திட்டத்தின் கீழ் ஆய்வு செய்வதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் மூன்று நாள் பயணமாக தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்கிறார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்