ஒரு ரூபாய்க்கு புடவை…குவிந்த பெண்கள்!

முக்கிய பண்டிகைகளின் போது வாடிக்கையாளர்களைக் கவர்வதற்காக பல்வேறு சலுகைகளை அவ்வப்போது பல ஜவுளி கடைகள் அறிவித்து வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்