இந்த வார இறுதிக்குள் ட்விட்டரை வாங்குகிறாரா எலான் மஸ்க்?

ட்விட்டர் நிறுனத்தை எலான் மஸ்க் வாங்குவதற்கான ஒப்பந்தத்தம் அக்டோபர் 28-ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது

தொடர்ந்து படியுங்கள்