’தமிழ்நாடு வாழ்க’ : வண்ண கோலங்களால் டிரெண்ட் செய்த தமிழர்கள்

தமிழ்நாடு வாழ்க கோலம் மூலம் தமிழ்நாட்டில் தனது சர்ச்சையான கருத்துகளால் இடையூறு செய்து வரும் ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக தங்களது அரசியல் நிலைப்பாட்டை பொத்மக்கள் வெளிபடுத்தியுள்ளதாகவே பார்க்கப்படுகிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்