மூன்று நாட்கள் கழித்து தேசியக்கொடி ஏற்றிய பட்டியலின ஊராட்சிமன்ற தலைவர்: ஏன்?

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திலுள்ள  ஒரு பள்ளியில் சுதந்திர தின விழாவில் தேசியக்கொடி ஏற்றவிடவில்லை என்று ஊராட்சி மன்றத் தலைவர்

தொடர்ந்து படியுங்கள்