தமிழ் மொழியல்ல, நம் உயிர்: முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின்

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் இன்று தமிழ் பரப்புரை கழகத்தைத் தொடங்கி வைத்து முதலமைச்சர் உரையாற்றினார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்