ரூ. 34 லட்சத்துக்கு ஏலம் போன எள்: விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி!

ஈரோடில் உள்ள சிவகிரி விற்பனைக்கூடத்தில் ரூ. 34 லட்சத்துக்கும் மேல் சமையலுக்குப் பயன்படுத்தும் எள் ஏலம் போனதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளனர்

தொடர்ந்து படியுங்கள்