ஐ.பெரியசாமிக்கு எதிரான வழக்கில் முக்கிய உத்தரவு!

மனுதாரருக்கு எதிராகப் புலன் விசாரணையில் திரட்டப்பட்ட ஆவணங்கள், பிற ஆதாரங்கள், சாட்சிகளின் வாக்குமூலங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் இந்த வழக்கைத் தொடர போதிய முகாந்திரம் உள்ளது

தொடர்ந்து படியுங்கள்