கிச்சன் கீர்த்தனா: சுண்டைக்காய் வற்றல்

வத்தக்குழம்பு என்றால் நினைவுக்கு வருவது சுண்டைக்காயாகத்தான் இருக்கும். இந்தக் கோடையில் மலிவாகக் கிடைக்கும் சுண்டைக்காய்களை வாங்கி வற்றல் போட்டு வைத்துக்கொண்டால் தேவையானபோது பயன்படுத்தி வீட்டிலுள்ளவர்களுக்கு விருந்து வைக்கலாம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்