கிச்சன் கீர்த்தனா: ஸ்டஃப்டு மஷ்ரூம்

அசைவ ருசி வேண்டும். ஆனால், சைவமாக இருக்க வேண்டும்…. இப்படியொரு பிரிவினரும் இருக்கத்தான் செய்கிறார்கள். அவர்களுக்கான மெனுவில் மஷ்ரூமுக்கு முக்கிய இடமுண்டு. அப்படி மஷ்ரூமில் செய்து அசத்தக்கூடிய வெரைட்டி இந்த ஸ்டஃப்டு மஷ்ரூம்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்