வைக்கம் நூற்றாண்டு விழா: ஸ்டாலின் கேரளா பயணம்!

வைக்கம் போராட்டத்தின் நூற்றாண்டு விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக முதல்வர் ஸ்டாலின் இன்று கேரளா செல்கிறார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்