கழிப்பறை இருக்கையை விட அதிகம்: தண்ணீர் பாட்டிலில் ஒளிந்திருக்கும் ஆபத்து!

மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடிய தண்ணீர் பாட்டில்களில் கழிப்பறை இருக்கையை விட 40,000 மடங்கு பாக்டீரியா இருப்பதாக ஒரு புதிய ஆய்வில் கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்