ஆறு சீன நிறுவனங்களுக்கு அமெரிக்காவில் தடை: காரணம் என்ன?

அமெரிக்காவில் செயல்படும் ஆறு சீன நிறுவனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு அதற்கான காரணத்தையும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்

தொடர்ந்து படியுங்கள்