சிறுதானிய திருவிழா: நிதி எவ்வளவு?

மக்களிடையே சிறுதானியங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கும் வகையில் போதிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதற்கு சிறுதானிய திருவிழாக்களும் இவ்விஇயக்கத்தின் மூலம் நடத்தப்படும்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்