ஆளுமைக்கு மரியாதை: ஆதித்தனாரை வணங்கிய விஜய் மக்கள் இயக்கம்!

காதலுக்கு மரியாதை படத்தில் நடித்த விஜய், முக்கியமான ஆளுமைகளுக்கு மரியாதை செல்லுத்துமாறு தனது விஜய் மக்கள் இயக்கத்தினருக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்

தொடர்ந்து படியுங்கள்