டிஜிட்டல் திண்ணை:சீனியர்களுக்கு மாற்றுப் பதவிகள்!  சபரீசன் வைக்கும் புது செக்!

. துணைப் பொதுச் செயலாளர்களாக நியமித்தால் அறிவாலயத்தில்  தயிர் வடை சாப்பிட்டு போய்விடுவதோடு  அவர்களின் வேலை முடிந்துவிடும் sabareesan mkstalin

தொடர்ந்து படியுங்கள்