அரசியலை விட்டு விலகத் தயார் : செல்லூர் ராஜூ நிபந்தனை!

நாளைக்கே தேர்தல் வைக்கச் சொல்லுங்கள் திமுக  மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் அரசியலை விட்டு விலகத் தயார் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ

தொடர்ந்து படியுங்கள்