சமூகத்தில் அறிவாளிகளுக்கு மரியாதை இல்லை: ஷான் ரோல்டன் ஆதங்கம்!

நம் சமூகத்தில் பொதுவாக அறிவாளிகள் கஷ்டப்படுவார்கள் என்று இசையமைப்பாளர் ஷான் ரோல்டன் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

இயக்குநர்கள் மீது ஷான் ரோல்டன் ஆதங்கம்!

சித்தாந்தங்களை இங்கு வாய் கிழிய பேசுவார்கள். ஆனால், நடைமுறையில் இவையெல்லாம் நம் தமிழ்நாட்டில் போணியாவதில்லை என்பதே நிதர்சனம். இனி, சித்தாந்தம் என்ற பெயரில் வாய் சவடால் விடுபவர்களை புறக்கணியுங்கள். மார்க்கெட் தான் நம் கடவுள்” என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்