வைரஸ் காய்ச்சல் அதிகரிப்பு: புதுச்சேரி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை!

புதுச்சேரியில் அதிகரித்து வரும் இன்ஃபுளுயன்சா வைரஸ் காய்ச்சல் காரணமாக, 1 முதல் 8-ஆம் வகுப்பு பள்ளி மாணவர்களுக்கு மார்ச் 16-ஆம் தேதி முதல் 26-ஆம் தேதி வரை விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்