பிரதமர் பதவி நிரந்தரமில்லை: மோடிக்கு எதிராக மீண்டும் சத்யபால் மாலிக்

நாட்டில் பல வகையான போராட்டங்கள் தொடங்கும் என்பதை நான் உங்களுக்கு உறுதியளிக்கிறேன். விவசாயிகளின் போராட்டம் விரைவில் தொடங்கும், இளைஞர்களின் இயக்கமும் தொடங்கும்” என்றார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்