”இந்திய தேர்வு குழுவே… பேஷன் ஷோவுக்கு செல்லுங்கள்!” – கவாஸ்கர் கடுங்கோபம்

உங்களுக்கு (இந்திய அணி) உடல் மெலிதான வீரர்கள் மட்டுமே தேடுகிறீர்கள் என்றால், முதலில் பேஷன் ஷோக்களுக்குச் செல்லுங்கள், அங்கு சில மாடல்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களிடம் பேட் மற்றும் பந்தினை கொடுத்து அணியில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கவாஸ்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்