நீங்கள் பூஜை போட வேண்டிய ஆயுதம் எது?

பெண்ணுக்கும் சரி, ஆணுக்கும் சரி வீரம், செல்வம், கல்வி மூன்றும் வேண்டும் என்பதுதான் இந்த நவராத்திக்குள் பொதிந்து கிடக்கும் வெளிச்சம். இது இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பல்வேறு வகைகளில் கொண்டாடப்படுகிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்