அரசாணை ஊதியம்: வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட தூய்மைப்பணியாளர்கள்  முடிவு!

அரசாணையின்படி ஊதியம் வழங்காவிட்டால் காலவரையற்ற வேலைநிறுத்தப் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம் என்று திருப்பூர் மாவட்டத் தூய்மைப்பணியாளர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்