நான் நித்யானந்தாவா? இடிக்கப்பட்ட ஆசிரமம்!

நித்யானந்தா போன்று தோற்றம் கொண்டிருப்பதால் பாஸ்கரனாந்தாவின் ஆசிரமம் இடிக்கப்பட்டிருப்பது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்