”எங்கேயும் காதல்” : காதலர்களுக்காக விமானத்தில் பறக்கும் ரோஜாக்கள்

விவசாயிகள் கடந்த 10 நாட்களாக, ரோஜாக்களை செடிகளில் இருந்து பறித்து அதன் மொட்டு விரியாத வகையில் உறைகளை போட்டு குளிர்சாதன அறைகளில் பராமரித்து வருகின்றனர்.

தொடர்ந்து படியுங்கள்