இங்கிலாந்து மன்னரையே மலைக்கவைக்கும் ரிஷி சுனக்கின் சொத்து மதிப்பு!

பிரிட்டன் பிரதமராக தேர்வு செய்யப்பட்டிருக்கும் இந்திய வம்சாவளியைச் சேர்ந்த ரிஷி சுனக்கின் சொத்து மதிப்பு அந்நாட்டு மன்னர் மூன்றாம் சார்லஸின் சொத்து மதிப்பை விட இரண்டு மடங்கு அதிகம்

தொடர்ந்து படியுங்கள்