சனாதன ஒழிப்பு ஒரு கலாச்சாரப்புரட்சி! – பகுதி 2

இப்படியான போராட்டத்திற்கு அவர்களே நம்மை அழைத்ததும் அந்த வாய்ப்பைப் பயன்படுத்தி அவர்களை வீழ்த்த முடிவெடுத்து தமிழகம் தனது வரலாற்றுக் கடமையைச் சிறப்புறச் செய்கிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்

சனாதன ஒழிப்பு ஒரு கலாச்சாரப்புரட்சி!

சுமார் மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அழியாமல் இங்கே வாழும் சனாதனத்துக்கும் ஒரு இயங்கியல் இருக்கிறது. அது என்னவென்று பார்ப்போம்

தொடர்ந்து படியுங்கள்