முதன் முறையாக தேசிய கொடி ஏற்றிய திரௌபதி முர்மு

திரௌபதி முர்மு தேசிய கொடியை ஏற்றி வைத்து வரியாதை செலுத்தினார்.
தற்போது அணிவகுப்பு ஆயுதப்படை, ராணுவப்படை மரியாதை நடைபெற்று வருகிறது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்