பேடிஎம், கேஷ்ஃபிரி, ரேசார்பே அலுவலகங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை!

சீன கடன் செயலிகள் தொடர்பாகப் பெங்களூருவில் உள்ள பேடிஎம், கேஷ்ஃபிரி, ரேசார்பே அலுவலகங்களில் நேற்று அமலாக்கத்துறை சோதனை நடத்தியது.

தொடர்ந்து படியுங்கள்