சிறப்புக் கட்டுரை: 1969-2006…   ஸ்ரீரங்கம் பெரியார் சிலையின் 37 ஆண்டு போராட்ட வரலாறு!

1969 இல் நகராட்சி தீர்மானம் நிறைவேற்றியும் 2006 டிசம்பர் 16 ஆம் தேதிதான் ஸ்ரீரங்கத்தில் பெரியார் சிலை நிறுவப்பட்டது. இத்தனை ஆண்டுகள் தாமதம் ஏன் ?

தொடர்ந்து படியுங்கள்